Loading...

Markkinointia on…

”Tiia Lintula tässä mainostoimisto Ohoista moikka! Olisiko yrityksellänne tarvetta osaavalle ja
oivaltavalle markkinointikumppanille?”

Olen kontaktoinut erilaisia yrityksiä sekä toimijoita ja huomannut, että markkinointi näyttää
tarkoittavan eri ihmisten selkäytimissä eri asioita. Jotkut tahot ovat pyrkineet reaktionomaisesti
tukahduttamaan keskustelun heti alkumetreillä esimerkiksi näin:

  • ”Ei meillä ole aikaa miettiä markkinointia”
  • ”Ei meillä ole aikaa markkinoida”
  • ”Meillä ei ole rahaa panostaa markkinointiin”
  • ”Meillä on sellainen linja, ettemme me markkinoi”
  • ”Meillä on itseasiassa niin paljon töitä, ettemme uskalla markkinoida”
  • ”Meillä on jo markkinoinnin tekijät olemassa”

Edellä esitetyistä ajatuksista hyväksyn mukisematta vain viimeisen. Muista kommenteista on
tulkittavissa markkinoinnin ymmärtäminen turhan suppeasti. Toki se, että mainitsen olevani
mainostoimistosta ja kysyn heti perään tarvetta markkinointikumppanuudelle, voi tahtomattani
edesauttaa markkinoinnin kapeaa mieltämistä.

Markkinointi on hankalasti hahmotettava käsite, sillä se sitoo valtavan paljon asiaa ja
toimintaa sisäänsä.

Sitkeässä elää vielä ajatus siitä, että markkinointi on yhtä kuin mainontaa. Todellisuudessa
vain pieni osa markkinoinnista on mainontaa tai markkinointiviestintää. Markkinointi on
ympäripyöreästi ilmaistuna kaikkea sitä mitä tehdään, jotta tuote, palvelu tai asia tekisi
kauppansa. Ja jos mennään vielä astetta kryptisemmäksi, markkinointi on myös kaikkea sitä
mitä ei tehdä.

Markkinointi on investointi. Vaikka olisi kuinka hyvä tuote ja viimeisen päälle tuotantokoneisto
timantiksi hiottuine prosesseineen, ei myynti yllä mahdollisuuksiinsa ilman tavoitteellista
ja oikeanlaista markkinointia. Maailma muuttuu ja markkinoinnin on jatkuvasti kehityttävä
sen mukana. Esimerkiksi nykypäivänä digitaalisia markkinointiviestinnän kanavia ei voi ohittaa.

Markkinointiajattelu on muuttunut viime vuosikymmeninä moneen otteeseen. Siitä maailmasta
jossa ajateltiin, että yrityksen tuotteet käyvät kaupaksi ilman sen kummempaa markkinointia –
tai jos ei, niin sitten ärhäkkäällä tuotemainonnalla, on tultu kauas. Ja hyvä niin.

Nykyään markkinointiajattelussakin ymmärretään hyvin, että asiakkaiden tarpeilla, toiveilla tai
kokemuksilla on väliä. Markkinointiajattelu on laajentunut vielä niin, että monenlaiset toimenpiteet
yrityskulttuurin ja brändin rakentamiseksi, sekä niistä viestimiseksi ovat keskeisiä

Markkinointikumppanuussuhteen solmiminen markkinoinnin ammattilaisten kanssa on
monella tavalla järkevää.

Erityisesti silloin, jos yrityksellä ei ole aikaa tai osaamista miettiä tai tehdä omaa markkinointiaan.
Myös siinä tapauksessa, jos yrityksellä ei ole rahaa panostaa markkinointiin. Silloin todennäköisesti ollaan
jo liiketoiminnan kannalta haasteellisessa tilanteessa, josta tuotteen ollessa kunnossa nimenomaan
markkinointi voi olla ylöspääsytie.

Me täällä Ohoissa panostamme erityisesti siihen, että tunnemme asiakkaamme ja ymmärrämme heidän
liiketoimintaansa sekä asiakasryhmiään. Annamme vain sellaisia toimenpide-ehdotuksia, joista
ajattelemme olevan aidosti hyötyä asiakkaillemme. Puhallamme hyvää fiilistä ja energiaa
yhteiseen markkinointitekemiseen.

2018-10-19T10:01:10+00:00

About the Author:

Jätä kommentti