Loading...

11 asiaa miten saat yrityksesi SoMen rokkaamaan

Matkamme yrityksenä on ollut varsin lyhyt vielä, mutta olemme jo törmänneet useaan otteeseen samaan ilmiöön; asiakasyrityksemme avainhenkilöillä ei ole tarpeeksi aikaa miettiä yrityksen sosiaalisen median kanavia. Tämä johtaa usein siihen, että keksitään nopeasti päivityksiä silloin kun ehditään. Tämä taas johtaa siihen, että sosiaalisista medioista tulee ajatuksenvirta-kanavia, joissa ei välttämättä ole oikeastaan päätä eikä häntääkään.

Meidän mielestämme sosiaalinen media on oikeasti toimiva kanava vain silloin kun asiat tehdään suunnitellusti pitkän linjan tähtäimellä. Keräsimme tähän 11 neuvoa, joilla saat yrityksesi sosiaalisen median rokkaamaan.

1. Luo SoMe-strategia

SoMe-strategia on yrityksen sosiaalisen median presenssin kulmakivi. SoMe-strategiaan kuuluu suunnitelma eri kanavien rooleista, vuosikellon suunnittelu esim. isojen tapahtumien tai muiden päivämäärien ympärille, ajastetut päivitykset, eri tyyppisten päivitysten suuntaviivat ja ideahautomo. SoMe-strategiassa asetetaan tietysti myös tavoitteet ja mittarit, joilla mitataan onko tavoitteisiin päästy.

2. Pidä yllä ideahautomoa

Kun SoMe-strategiaa luodaan, kasataan ensimmäinen versio ideahautomosta. Tämä tarkoittaa vapaata hulluttelua, ideointia, sparrausta ja tutkimista. Kaikki ideat laitetaan ylös ja ne pisteytetään halutuin kriteerein, jonka jälkeen ideahautomo toimii alati päivittyvänä pankkina, josta päivityksiä voi soveltaa kun SoMe-strategiaa toteutetaan.

3. Luo 10 päivitystä varalle

Päivityksiä tulisi olla varastossa noin 10 kappaletta, jotta vältytään ikäviltä hiljaisilta hetkiltä sosiaalisessa mediassa.

4. Ajasta pääpäivitykset

Mieti joka kuukaudelle pääpäivitykset, jotka kannattaa ajastaa tulemaan tapahtuipa mitä tahansa. Pääpäivitykset pitävät SoMe-virran rullaamassa, vaikka muut työt painaisivatkin päälle.

5. Muista johdonmukaisuus

Mieti 3–4 eri tyyppistä päivitystyyliä, jotka täydentävät toisiaan. Tyylejä voivat olla informatiiviset päivitykset, humoristiset päivitykset, arkipäiväiset päivitykset, työntekijöiden esittelyt jne.

6. Huumori toimii lähes aina

Jos saat päivityksilläsi ihmiset edes silloin tällöin hymähtelemään hymyillen, jäät varmasti paremmin mieleen. Humoristiset päivitykset täytyy kuitenkin suunnitella niin, että ne sopivat virtaan.

7. Sovi SoMe-vastaava

Koko SoMe:n pyörittäminen sujuu huomattavasti sulavammin, kun siitä on päättämässä vain yksi SoMe-vastaava. Jos mahdollista, varaa hänelle myös tietty aika päivästä/viikosta, jolloin hän keskittyy vain SoMe-asioihin.

8. Reagoi nopeasti ja rakentavasti

Sosiaalinen media perustuu suurelta osin juuri tähän hetkeen ja ajankohtaisuuteen, joten on tärkeää myös reagoida lähes reaaliaikaisesti. Rakentavasti reagoiminen ei aina tule olemaan helppoa, koska kritisoijia löytyy aina, mutta jos nämäkin hoitaa hyvin, se kantaa pitkälle.

9. Säännöllisyys

SoMe ei vain voi unohtua viikoiksi. Säännöllinen päivittäminen sitouttaa seuraajia ja pitää heidän mielenkiintonsa yllä.

10. Mittaa tuloksia

Sosiaalisen median tuloksia on helppo mitata. Tykkäykset, kommentoinnit ja muu aktiivisuus näkyy SoMe-alustojen omista analytiikkatyökaluista helposti. Jos SoMe-strategiassa asetettuihin tavoitteisiin on päästy, asetetaan seuraavat tavoitteet. Jos tavoitteista ollaan jääty jälkeen, tehdään uusi suunnitelma, miten tavoitteisiin päästäisiin.

11. Pyydä apua

Jos aika ei näytä riittävän näihin kaikkiin kohtiin, pyydä rohkeasti apua. Ohoi Creative auttaa sinua SoMe-strategian suunnittelussa, päivitysten tuotannossa ja kanavien ylläpidossa.

Tammikuun 2018 SoMe-tarjous:

2018-01-02T10:28:55+00:00

Jätä kommentti