Järvenpään kaupungin brändiuudistus

Toteutimme Järvenpään kaupungin brändiuudistusprojektin vuoden 2019 aikana. Tavoitteena oli kiteyttää kaupungin brändi-identiteetti sekä suunnitella sitä tukeva visuaalisuus, slogan ja ydinviestit eri kohderyhmille.

Brändiuudistusprojekti toteutettiin vahvassa yhteistyössä niin kaupungin eri palvelualueiden edustajien, keskeisten sidosryhmien kuin tietenkin kaupunkilaistenkin kanssa. Saimme projektiin yli 2500 näkemystä.

Luonnotar

Järvenpään logo on elävä ja monimerkitysellinen. Moni katsoja löytää siitä todennäköisesti ensisilmäyksellä vähän eri asioita. Logo on saanut nimensä säveltäjämestari Sibeliuksen sinfonisen runon “Luonnotaren” mukaan. Teos on yksi huikeimmista ja omaleimaisimmista Sibeliuksen sävellyksistä, jonka aihepiiri on ammennettu Kalevalasta.

Logossa Luonnottaren sivuprofiili muodostuu negatiivisen tilan oivalluksen kautta.

Brändin kulmakivet

Brändiuudistusprojektissa tunnistettiin Järvenpään brändin ydin sekä brändin viisi kulmakiveä. Kulmakivet ja ydin on esitetty pyramidissa kolmessa eri tasossa. Alimmalla tasolla olevat järvenpääpiirteet ovat perusta sille, mistä kaupunki haluaa olla tunnettu. Pyramidin seuraavalla tasolla on tunnistettu järvenpääoma. Nämä ovat Järvenpään erityisiä vahvuuksia ja kaikkea sitä, mikä toteutuu Järvenpäässä joka päivä. Pyramidin huipulla on brändin ydin, eli järvenpääasia. Se kirkastaa sen, mistä Järvenpään brändissä on syvimmillään kysymys.

Valikko